Valkeinen järven info-tilaisuus

Keski-Suomen ELY-keskus järjestää yhdessä Saarijärven kaupungin ympäristönsujelutoimen ja JAMK Biotalousinstituutin kanssa info-tilaisuuden Nahjuksella Kalmarissa perjantaina 1.10.2021 klo 14.30 alkaen. Tilaisuudessa esitetään Valkeisen järven vedenlaatutietoja ja veden laadun kehitystä sekä Vemala-valuma-aluemallia hyödyntäen eri kuormituslähteiden vaikutusta Valkeisen järven veden laatuun. Lisäksi kuullaan…