Valkeisen vesiensuojelusuunnitelma 2022

Valkeinen järvi sijaitsee Kalmarin kylässä noin 15 kilometriä Saarijärveltä luoteeseen. Kalmarin alue on vehreää kylämaisemaa, joka on myös suosittua mökkeily- ja virkistysaluetta. Kalmarissa sijaitsee useampia järviä ja lampia, joista vajaan 100 hehtaarin kokoinen Valkeinen on yksi. Järven ympärillä on runsaasti maa- ja metsätaloutta, mutta myös vakituista- ja vapaa-ajanasutusta sekä yritystoimintaa. Järven vedenlaatutietoja on kerätty vuodesta 1974 lähtien ja varsinkin 2000-luvulla vedenlaatutiedoista on havaittavissa merkkejä järven liiallisesta kuormittumisesta.

Tämä suunnitelma on laadittu osana Valkeisen-järven vesiensuojelusuunnitelmahanketta, jonka toteuttajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK). Hankkeen toteutusaikataulu on 01.05.2022-31.12.2022. Rahoitusta tämän hankkeen toteuttamiseen on saatu Keski-Suomen ELY-keskukselta (Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta), Saarijärven kaupungilta ja Kalmarin-Heijostenmäen osakaskunnalta. Hankkeessa suunnitellaan Valkeisen-järven valuma-alueen vesiensuojelutoimenpiteet, joilla pyritään säilyttämään järven hyvä tila. Pidemmällä aikatähtäimellä tavoitteena, on myös parantaa järven heikentynyttä vedenlaatua.

Hankkeen tarkoituksena on luoda yleisluontoinen kirjallinen suunnitelma, jossa ehdotetaan erilaisia vesiensuojelurakenteita ja/tai toimintatapoja järven ympärille. Suunnitelma ei sisällä tarkkoja rakennepiirustuksia tai mitoituslaskelmia ehdotetuista vesiensuojelurakenteista, mutta antaa suosituksia rakenteiden sijoittelusta, suuntaa antavasta mitoituksesta ja alustavia kustannusarvioita rakenteiden perustamisesta ja ylläpidosta. Lisäksi annetaan ehdotus toteutusaikataulusta ja suositus toimenpiteiden
toteutusjärjestyksestä, sekä erilaisista rahoitusvaihtoehdoista, joita toimenpiteisiin on mahdollista hakea. Tämän vesiensuojelusuunnitelman pohjalta voidaan lähteä hakemaan rahoitusta toimenpiteiden tarkemmalle suunnittelulle ja/tai niiden toteuttamiselle. Hankkeessa on tarkoitus tehdä rahoitushakemus
toteuttamishanketta varten, jossa toteutetaan ainakin yksi tai useampia suunnitelluista toimenpiteistä. Näin suunnitelmaa päästäisiin hyödyntämään jatkossa.

Suunnitelma löytyy kokonaisuudessaan täältä: Valkeisen vesiensuojelusuunnitelma 2022

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *